+48 (91) 852 50 51 | rekrutacja@kadryserwis.pl

Administracja płac

Przedsiębiorca realizując te czynności jest zobligowany do właściwego naliczania składek społecznych i podatków oraz przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia.

KADRY SERWIS Sp. z o.o. wykonując w imieniu Klienta te obowiązki przejmuje m.in. odpowiedzialność za:

….
  • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników,
  • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom,
  • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
  • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7),
  • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego Klienta),
  • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem),
  • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40,
  • przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.).

Zaufali nam