+48 (91) 852 50 51 | rekrutacja@kadryserwis.pl

Питання

Agencja pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników Szczecin – Kadry Serwis

1. Що таке Агенція Тимчасової Праці?
Зареєстрована в Обласному Уряді Праці, кадрове Агентство Kadry Serwis, яке надає послуги на користь роботодавців в області найму працівників для їх спрямування до роботодавця.

2. Хто такий Роботодавець?
Роботодавець є користувачем та є юридичною особою, до якого Агенція працевлашування направила тимчасового працівника. Тимчасовий працівник виконує роботу, але підписує договір з Агентством Зайнятості.

3. Хто такий Тимчасовий Працівник?
Позаштатним працівником є особа, що виконує роботу в інтересах і під керівництвом роботодавця Користувача, але найнята через Агентство працевлаштування тільки для виконання Тимчасової Роботи.

4. Які права має Тимчасовий Працівник?
Повноваження тимчасового працівника визначає право щодо рівних умов праці стосовно працівників, зайнятих за місцем роботи, між іншим:

 • право на доступ до підвищення кваліфікації, курсів, якщо він виконує роботу на користь роботодавця користувача протягом періоду, що перевищує 6 тижнів,
 • право на відпустку в розмірі двох днів за кожен місяць перебування у розпорядженні одного роботодавця користувача, або більше ніж одного роботодавця користувача – відпустка не передбачається на період, за яким працівник використав у попереднього роботодавця відпустку, на підставі окремих правил,
 • право на використання пристроїв соціальних роботодавця користувача на умовах, передбачених для працівників, зайнятих на цього роботодавця користувача,
 • право на отримання компенсації за порушення принципу рівного ставлення роботодавця.

5. Які обов’язки Тимчасового Працівника?
Тимчасовий працівник, виконуючи тимчасову роботу має аналогічні обов’язки, як і інші працівники, які працюють у даного роботодавця-користувача. Він саме зобов’язаний виконувати свою роботу сумлінно і ретельно слідувати вказівкам керівництва, які стосуються роботи, якщо вони не суперечать закону чи трудовому договору. Працівник зобов’язаний, зокрема, дотримуватися:

 • робочого часу, встановленого на підприємстві,
 • умови роботи, встановленого на підприємстві порядку,
 • норм і правил безпеки і гігієни праці та правил протипожежної безпеки,
 • таємниці, визначеної в окремих, ніж трудовий Кодекс законодавство,
 • правил суспільної поведінки, що діють на підприємстві роботодавця і роботодавця користувача.

6. Що таке Тимчасова робота ?
Тимчасова робота-це трудові відносини між трьома суб’єктами: Тимчасовим Працівником , Роботодавцем-Користувачем і Агенцією Тимчасової Праці. Робота в цій системі полягає в тому, що Працівник формально найнятий Агенцією Тимчасової Праці, а свої обов’язки і роботу виконує у Роботодавця-Користувача (Клієнта Агенції Тимчасової Праці).

7. Що повинен містити договір, укладений між Працівником і Агентством Тимчасової Роботи?
Трудовий договір, укладений між агенцією тимчасової праці, і позаштатним співробітником, повинен містити:

 • сторони договору,
 • тип договору,
 • дати укладання договору
 • вказувати роботодавця користувача
 • вказати фіксований термін виконання на його користь тимчасової роботи,
 • умови прийому на роботу тимчасового працівника в період виконання роботи на користь роботодавця користувача, зокрема, винагороду за працю, а також строк і спосіб виплати цієї винагороди агентства тимчасової роботи.

8. Який термін звільнених договорів на визначений строк, укладених з Агентством Тимчасової Роботи?
В трудовому договорі, укладеному на певний строк, сторони можуть передбачити можливість дострокового розірвання даного договору будь-якою з сторін:

 • за триденним звільненням, якщо трудовий договір був укладений на термін, що не перевищує 2 тижнів,
 • за тижневим звільненням, якщо трудовий договір був укладений на більш тривалий період, ніж 2 тижні.

9. Що таке трудовий лізинг ?
Суть трудового лізингу є прийняття обовязків, пов

1. Що таке Агентство Тимчасової Роботи?
Zarejstrowana в Обласному Urzadzie Роботи, кадрове Агентство, яке надає послуги на користь роботодавців в області найму працівників для їх спрямування на роботодавця користувача.

2. Хто такий Роботодавець Користувач?
Роботодавець Користувач є юридичною особою, до якого Агентство Зайнятості направив Тимчасовий Працівник. Тимчасовий працівник виконує роботу, але й роботу (підписує договір) з Агентством Зайнятості.

3. Хто такий Тимчасовий Працівник?
Позаштатним працівником є особа, що виконує роботу в інтересах і під керівництвом роботодавця Користувача, але найнята через Агентство Зайнятості тільки для виконання Тимчасової Роботи.

4. Які права має Тимчасовий Працівник?
Повноваження тимчасового працівника визначає право на рівне звернення щодо умов праці та інших умов праці стосовно працівників, зайнятих за місцем роботи,

право на доступ до навчання підвищують кваліфікацію, якщо він виконує роботу на користь роботодавця користувача протягом періоду, що перевищує 6 тижнів,
право на відпустку в розмірі двох днів за кожен місяць перебування у розпорядженні одного роботодавця користувача, або більше ніж одного роботодавця користувача – відпустки не виплачується за період, за який працівник використав у попереднього роботодавця відпустку права на підставі окремих правил,
право на використання пристроїв, соціальних роботодавця користувача на умовах, передбачених для працівників, зайнятих на цього роботодавця користувача,
право на отримання компенсації за порушення принципу рівного ставлення роботодавця користувача.
5. Які обов’язки Тимчасового Працівника?
Тимчасовий працівник, виконуючи тимчасову роботу має аналогічні обов’язки, як і інші працівники, які працюють у даного роботодавця користувача. Він саме зобов’язаний виконувати свою роботу сумлінно і ретельно і слідувати вказівкам начальства, які стосуються роботи, якщо вони не суперечать закону чи трудовим договором. Працівник зобов’язаний, зокрема, дотримуватися:

робочого часу, встановленого на підприємстві,
умови роботи, встановленого на підприємстві порядку,
норм і правил безпеки і гігієни праці та правил протипожежної безпеки,
таємниці, визначеної в окремих, ніж трудовий Кодекс законодавство,
правил суспільної поведінки, що діють на підприємстві роботодавця і роботодавця користувача.
6. Що таке Тимчасова робота ?
Тимчасова робота-це трудові відносини між трьома суб’єктами: Тимчасовим Працівником , Роботодавцем Користувачем і Агентством Тимчасової Роботи. Робота в цій системі полягає в тому, що Працівник формально найнятий Агенцією Тимчасової Праці і свої обов’язки, і роботу виконує у Роботодавця Користувача, Агенція Тимчасової Праці.

7. Що повинен містити договір, укладений між Працівником і Агенцією Тимчасової Праці?
Трудовий договір, укладений між агентством тимчасової роботи, а позаштатним співробітником, повинен містити:

 • сторони договору,
 • тип договору,
 • дати укладання договору
 • вказувати роботодавця користувача
 • вказати фіксований термін виконання на його користь тимчасової роботи,
  умови прийому на роботу тимчасового працівника в період виконання роботи на користь роботодавця-користувача, зокрема, винагороду за працю, а також термін і спосіб виплати цієї винагороди агентства тимчасової роботи.

8. Який термін складення звільнення на визначений строк, укладених з Агенцією Тимчасової Праці?
В трудовому договорі, укладеному на певний термін, сторони можуть передбачити можливість дострокового розірвання даного договору будь-якою з сторін:

 • за триденним звільненням, якщо трудовий договір був укладений на термін, що не перевищує 2 тижнів,
 • за тижневим звільненням, якщо трудовий договір був укладений на більш тривалий період, ніж 2 тижні.

9. Що таке трудовий лізинг?
Суть трудового лізингу є прийняття обов’язків, пов’язаних з підбором і обслуговуванням кадрових співробітників через Агенцію Тимчасової Праці. Таке рішення дозволяє компаніям регулювати рівень зайнятості на поточної кон’юнктури на ринку, без необхідності нести витрати, пов’язані з підтриманням постійного персоналу. Це звільняє підприємців від необхідності проведення конкретної документації особистісного (і нарахуванню заробітної плати, розрахунків з відповідними органами влади, охорони праці, навчання і т. д.) і покращує роботу відділів, кадрових.


Kadry Serwis – Agencja pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników Szczecin, pośrednictwo pracy, oferty pracy Szczecin

Zaufali nam