x
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KADRY SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 29, kod pocztowy 71-637, adres e-mail: rekrutacja@kadryserwis.pl, tel. +48 531 641 084

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej kadryserwis.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie KADRY SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. Teofila Firlika 29, 71-637, Szczecin, adres e-mail:rekrutacja@kadryserwis.pl, tel. +48 531 641 084, formularz kontaktowy dostępny na stronie kadryserwis.pl, infolinia +48 531 641 084.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Administracja kadr i płac

Dopełniamy wszelkich formalności.

Obsługa działu kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym prowadzeniem dokumentacji zgodnej z przepisami oraz wewnętrzną polityką firmy Klienta. Nad realizacją zadań związanych z tą dziedziną naszej działalności czuwają eksperci prawa pracy i przepisów BHP, utrzymujemy też stały kontakt z Państwową Inspekcją Pracy.

Administracja kadr

Współpracując z przedsiębiorstwami zainteresowanymi naszym wachlarzem usług bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację zadań.

Realizując powierzone zadania sprawdzamy i uzupełniamy na bieżąco wiedzę o stanie przepisów, cieszymy się zaufaniem dziesiątek zachodniopomorskich firm, dzięki posiadanemu doświadczeniu.

W ramach usługi:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi,
 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich

 

 • sporządzanie planów urlopowych,
 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystyki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności),
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych pracowników.

Administracja płac

Podejmowana przez markę Kadry Serwis kompleksowa obsługa płac pracowniczych wynika z tego, iż jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Realizacja tego założenia obliguje przedsiębiorców do właściwego naliczania składek społecznych i podatków oraz przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia.

W ramach usługi:

 • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników,
 • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom,
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
 • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7),
 • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego Klienta),
 • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem),
 • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40,
 • przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.).

Skontaktuj się z nami

KADRY SERWIS Sp. z o.o..
ul. Teofila Firlika 29
71-637 Szczecin

telefon: +48 (91) 852 50 51
telefon kom: +48 531 641 084
fax: +48 (91) 350 82 06

e-mail: rekrutacja@kadryserwis.pl