+48 (91) 852 50 51 | rekrutacja@kadryserwis.pl

Administracja kadr

W KADRY SERWIS Sp. z o.o. wykorzystujemy na bieżąco wiedzę i doświadczenie m.in. ekspertów w dziedzinie prawa pracy i bhp oraz utrzymujemy stały kontakt z Państwową Inspekcją Pracy.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację zadań, do których m.in. należą:
  • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
  • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi,
  • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,
  • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych,
  • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników,
  • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystyki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności),
  • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
  • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno – rentowych pracowników.

Zaufali nam