+48 (91) 852 50 51 | rekrutacja@kadryserwis.pl

Zasiłek opiekuńczy – nowe wnioski od 05/09/2017 r.

W związku ze zmianami w wypłacaniu zasiłków opiekuńczych w przypadku opieki na chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, zostały wprowadzone nowe wzory wniosków Z-15. Jednolity wniosek z lat poprzednich, został zastąpiony dwoma odrębnymi formularzami:

1. Formularz Z-15 A – gdy staramy się o świadczenie z powodu opieki nad chorym dzieckiem;

2. Formularz Z-15 B – w przypadku opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny.

W przypadku wypłaty zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dodatkowym obowiązkowym dokumentem, który musimy przedłożyć, jest wypełniony druk Z-3 wystawiony przez pracodawcę.

 

Zaufali nam